BGTK

 

MG 4006-800x600
WWW.BGTK.PL

Bieszczadzka Grupa Tworców Kultury
ul. Wolności 25
38 – 540 Zagórz
woj.  Podkarpackie

Zarząd stowarzyszenia:

Przewodniczący: Karol Prajzner tel. 502 124 328
W-ce przewodniczący: Anna Maria Pilszak tel. 695 194 184
Sekretarz: Janusz Mogilany tel.  513 854 701

e-mail:  galeria@bgtk.pl


Od 1978 roku działa w Zagórzu Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury, skupiająca w swych szeregach lokalnych artystów, zaangażowanych w rozwój kultury i sztuki regionu.

Jej założycielami byli dobrze znani obecnie bieszczadzcy twórcy, tj. Leon Chrapko, Zdzisław Pękalski i śp. Jan Ligaj. Stowarzyszenie przez wiele lat organizowało wystawy, plenery artystyczne oraz prowadziło działalność wystawienniczą w budynku Galerii BGTK. Po przejściowych trudnościach w ostatnich latach stowarzyszenie wznowiło swą działalność na rzecz rozwoju lokalnej kultury. Jego członkami są:

- Jan Mogilany - artysta rzeźbiarz, tworzący rzeźby sakralne z drewna od 1976 roku. Jego prace zdobią wiele kościołów i kaplic w Polsce, a także w USA, na Węgrzech oraz dalekim Ekwadorze. Jest projektantem oraz wykonawcą kilku nadstaw ołtarzowych do wnętrz sakralnych, zarówno nowoczesnych jak i zabytkowych. W wielu kościołach znajdują się jego drogi krzyżowe naturalnej wielkości, krucyfiksy, figury Matki Boskiej i rozmaitych świę-tych. W posiadaniu wielu prywatnych kolekcjonerów są szopki bożonarodzeniowe, Chrystusy frasobliwe oraz piety jego autorstwa. Od lat mieszka i tworzy w Zagórzu, nieopodal ruin Klasztoru Karmelitów Bosych.

- Waldemar Szerszeń - rzeźbą w drzewie zajmuje się od 1990 roku. Głównym tematem rzeźb są legendy i opowiadanie związane z Bieszczadami. Prace prezentował na wystawie VII Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rzęsy – Rzeszów 2004r. i w galerii w Zagórzu.

- Janusz Cynk – zajmuje się rzeźbą nieprofesjonalną oraz rysunkiem i wszystkimi odmia-nami malarstwa. Jego prace brały udział w VII Biennale rzeźby nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie 2004 r. Obecnie można je obejrzeć w Zagórskiej Galerii.

- Daniel Wcisło - rzeźbi w drzewie od 1990 roku. Prace wystawia w galerii w BGTK w Zagórzu, Krośnie, Rzeszowie, Krakowie (Sukiennice). Jego prace znajdują się u kolekcjonerów w Europie, Ameryce Południowej i Północnej.

- Mariusz Mogilany - rzeźbiarz młodego pokolenia, mieszka w Zagórzu, kustosz galerii Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury.

- Janusz Mogilany - absolwent PWSZ w Sanoku – dyplom u prof. S. Białogłowicza, zajmuje się głównie malarstwem i konserwacją.

- Katarzyna i Robert Onacko - absolwenci MUL we Wzdowie, mieszkają w Zagórzu, gdzie zajmują się witrażem, malarstwem, rzeźbą oraz wikliniarstwem.

- Karol Prajzner - absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się malarstwem, fotografią, karykaturą, grafiką komputerową, obecny Przewodniczący Zarzą-du Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury.

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zagórz


Wyświetl większą mapę