Położenie

Gmina miejsko - wiejska Zagórz położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w woje-wództwie podkarpackim, w powiecie sanockim. Lokalizację Gminy na tle kraju, województwa i powiatu przedstawiają poniżej zamieszczone mapy.

Lokalizacja na tle województwa podkarpackiego.Lokalizacja na tle sąsiadujących powiatów.

Lokalizacja na tle kraju i powiatu sanockiego. 

 

 

 

 

 

Gmina Zagórz jest jedną z 8 gmin powiatu sanockiego. Zajmuje obszar 160km2 (13% powierzchni powiatu). 

Plan Gminy Zagórz

Gmina Zagórz sąsiaduje z następującymi gminami:
- od strony północnej graniczy z Miastem Sanok i gminą wiejską Sanok,
- od zachodu z gminą wiejską Sanok, gminą Bukowsko i gminą Komańcza,
- od południa z gminą Baligród i gminą Komańcza,
- od wschodu z gminą Baligród i gminą Lesko.
Administracyjnie Gminę Zagórz tworzy miasto i 11 sołectw:
- Czaszyn,
- Łukowe,
- Mokre,
- Morochów,
- Olchowa,
- Poraż,
- Tarnawa Dolna,
- Tarnawa Górna,
- Średnie Wielkie,
- Zahutyń,
- Kalnica.
Miasto Zagórz podzielone jest na 11 osiedli:
- Dolina,
- Leska Góra,
- Nowy Zagórz,
- Stary Zagórz,
- Osiedle Domków Jednorodzinnych,
- Pod Klasztorem,
- Skowronówka,
- Wielopole,
- Zasław Bloki,
- Zasław za Torami,
- Żabnik.

wykres gminy2

Gmina Zagórz jest bieszczadzką gminą rozpościerającą się na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich, Dołów Jasielsko - Sanockich i Bieszczadów. Często też Zagórz określany jest bramą Bieszczadów. Analizowana Gmina leży na południowo-wschodnim krańcu Polski w dolinie rzeki Osławy i potoku Tarnawki, w odległości 40km od przejść granicznych na Słowację i Ukrainę.

lokalizacja granice 1024

W Zagórzu krzyżują się dwie linie kolejowe: Jasło-Zagórz i Przemyśl – Chyrów – Zagórz - Łupków. Można stąd dojechać na Słowację lub Ukrainę, co sprzyja uprawianiu turystyki międzynarodowej. Położenie Zagórza na skrzyżowaniu arterii komunikacyjnych kolejowych oraz drogowych (droga krajowa Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko – granica państwa, droga wojewódzka Zagórz – Komańcza, sieć dróg powiatowych oraz gminnych, które pełnią funkcję połączeń o znaczeniu lokalnym dla potrzeb gospodarczych i społecznych powiatów gmin) czyni Zagórz znakomitą bazą wypadową dla turystów zwiedzających atrakcyjne miej-sca regionu.

Gmina jest dobrze usytuowana w stosunku do ponadlokalnych ośrodków miejskich regionu: Sanoka, Rzeszowa, Krosna czy Przemyśla. Położenie Zagórza w stosunku do planowanych autostrad i dróg ekspresowych:
- połączenie z Autostradą A4 – Rzeszów Węzeł Zachodni – 85 km
- połączenie z drogą ekspresową S19 – Domaradz - 42,6 km.

Odległość Zagórza od ważniejszych ośrodków gospodarczych – większych miast w regionie przedstawia poniżej zamieszczona mapa.

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zagórz

 


Wyświetl większą mapę