Szlaki turystyczne

Turystyka

Teren Gminy obfituje w trasy do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
Coraz bardziej popularne staje się również uprawianie turystyki konnej. Bogatą ofertę w tym zakresie posiada znajdujący się na terenie Gminy ŁukorajOśrodek Jeździecki ŁUKORAJ w Łukowem, dysponujący m.in. krytą ujeżdżalnią i oferujący możliwość nauki jazdy konnej.

Staje się on nowoczesnym centrum dialogu międzykulturowego, którego właściciele przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej zrealizowali innowacyjne na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie budowy chutoru kozackiego.
Są tu również bardzo dobre warunki do rozwoju wędkarstwa, łowiectwa oraz turystyki ekologicznej, rowerowej,
pieszej.
Chutor Kozacki w ŁukowemW odległości kilkunastu kilometrów od Zagórza znajduje się też szereg atrakcji na skalę europejską: największa w Polsce zapora wodna i największe sztuczne jezioro-centrum sportów żeglarskich i rekreacji, największy w Europie skansen bu-downictwa drewnianego, jeden z najsłynniejszych górskich ośrodków szybownictwa i paralotniarstwa oraz Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO.
Niewątpliwym atutem Gminy jest również wielokulturowość i bogate dziedzictwo tradycji.
Niezwykłą urodę krajobrazu Gminy Zagórz można podziwiać z punktów widokowych: Skowronówki, Spod Krzyża, Gruszki, Góry Leskiej i Wzgórza Klasztornego, skąd podziwiać można również wspaniałą panoramę Bieszczad.

 

rower tlo bialex130 Trasy rowerowe:

szlak rowerowy „Wzgórze Gruszka”: od Leska przez Huzele w kierunku Wzgórza Grusz-ka (583 m n.p.m.), przez Wzgórze Makówka (497 m n.p.m.) do Tarnawy Górnej, dalej doliną potoku Tarnawka przez Łukowe, Kalnicę w kierunku Mchawy,
szlak rowerowy „Wzgórze Gruszka” – modyfikacja trasy: z Leska w kierunku Zagórza, w Postołowie w lewo leśnym szlakiem przez Wzgórze Łysa Góra (420 m n.p.m.), Tar-nawę Dolną, Wzgórze Makówka (497 m n.p.m.), Wzgórze Gruszka (583 m n.p.m.), le-śnym szlakiem do Łukowego, doliną Tarnawki do Średniego Wielkiego, w lewo przez nieistniejącą już wieś Choceń do Cisowca,
trasa rowerowa przez Zagórz: w Zagórzu Dolinie w lewo w kierunku Sanu, ujście Osła-wy do Sanu, dalej wzdłuż Osławy, ruiny klasztoru Karmelitów Bosych, kościół pw. WNMP w Starym Zagórzu.
Przez teren gminy przebiegają 3 szlaki turystyczne -2 szlaki PTTK oraz Szlak Papieski.

źródło:Strategia Rozwoju Gminy Zagórz
Gminny Szlak Papieski – śladami Karola Wojtyły

Z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz Towarzystwa Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz podjęto współpracę z Fundacją Szlaki Papieskie z Krakowa, która zaowocowała utworzeniem Szlaku Papieskiego w Bieszczadach, wiodącego od Dworca PKP w Zagórzu po Górę Chryszczata. W 2007 roku otwarty został pierwszy odcinek Szlaku Papieskiego, prowadzący do ruin klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. W latach 2008-2009 budowa Szlaku była kontynuowana przez Stowarzyszenie Nasza Przyszłość-Tarnawa przy współpracy z młodzieżą.

źródło:Strategia Rozwoju Gminy Zagórz

(zdjęcie z albumu pt. Karol Wojtyła 1952-1954, wydawnictwo AnimaMedia 2006)

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie Szlaku Papieskiego (03.05.2007 r.)