Rezerwacje sal

Świetlica Wiejska w Morochowie

swietlica wiejska w morochowie

Sala - Dom Ludowy Łukowe

grafik Łukowe 2015
grafik Łukowe 2016

Hala Sportowa w Gimnazjum w Zagórzu

Hala Sportowa w Gimnazjum w Zagórzu

harmonogram

 

 Stawki za wynajęcie sali gimnastycznej i dodatkowego wyposażenia

  1. 1.Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Zagórzu
  2. 2.Osoba odpowiedzialna za rezerwację:

                 Tomasz Rudy

  1. 3.Telefon kontaktowy : 1323370
  2. 4.Ustalona stawka za wynajęcie sali/świetlicy: 40 zł brutto za 1 godzinę

 

Cennik wynajmu Hali Sportowej przy Gimnazjum w Zagórzu

OPŁATA PODSTAWOWA

Cena

Hala sportowa ( w tym jedna szatnia do 20 osób)

40 ZŁ / 1 godz.

OPŁATY DODATKOWE

Szatnia dodatkowa

10 zł

Zestaw do piłki siatkowej (słupki, siatka)

0 zł

Koszulki - znaczniki

5 zł / 10 sztuk

Piłka (ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa)

5 zł

Natryski

20 zł / za każde 10 osób

Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa w Porażu

Poraż

1. Sala gimnastyczna przy szkole: Szkoła Podstawowa w Porażu

2. Osoba odpowiedzialna za rezerwację:

            Dorota Grzyb

3. Telefon kontaktowy: 134628028

Sala gimnastyczna – Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

 

D5333

 

 

 Stawki za wynajęcie sali gimnastycznej i dodatkowego wyposażenia

  1. 1.Sala gimnastyczna przy szkole:     Szkole Podstawowej w Zahutyniu,
  2. 2.Osoba odpowiedzialna za rezerwację:

              Wanda Izdebska

  1. 3.Telefon kontaktowy :13 46585 .
  2. 4.Ustalona stawka za wynajęcie sali/świetlicy:

 

L.p.

Stawka za wynajęcie sali/świetlicy

(w zł/h lub w zł/dobę lub

w zł/imprezę)

Dodatkowe wyposażenie

i ew. opłata

Dodatkowe pomieszczenia

i ew. opłata

Uwagi

1

20 zł/h dla osób z zewnątrz

-

-

-

2

15 zł/h dla osób z Zahutynia

-

-

-