KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W naszym przedszkolu w miesiącu październiku odbył się krótki KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ dla dzieci 4,5,6 - letnich z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadził Pan Marcin Woźniczak – ratownik medyczny.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Najbardziej interesująca była cześć pokazu, w której dzieci same mogły wziąć udział. Ćwiczyli m.in. układanie poszkodowanej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej oraz  przykrywali kocem. Maluchy wzywały pomoc przez samodzielne wybieranie numeru alarmowego i udzielały wyczerpujących informacji na temat zdarzenia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom, na którym uczyły się wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Pokaz  miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Coraz częstsze doniesienia z kraju pokazują, że dzieci znakomicie radzą sobie w sytuacjach, w których nierzadko dorośli maja problem! Oczywiście pokaz nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią dzieci, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać  niezbędnej pomocy.

Spotkanie zostało przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a Pan Marcin sprawił, że każdy przedszkolak chętnie brał udział w zajęciach. Na zakończenie dzieci z przedszkola podarowały panu ratownikowi piękną laurkę, dziękując za cenne  wskazówki.