Drogi Polski do Wolności – Wieczór Patriotyczny w Szkole Podstawowej w Łukowem

11 listopada to w naszej Ojczyźnie dzień przeżywany w duchu patriotyzmu i historycznej pamięci o najważniejszych wydarzeniach w dziejach Polski. O wydarzeniach, które przyniosły Polakom wymarzoną WOLNOŚĆ.

Droga do wolności była długa i trudna. Nasi rodacy walczyli z wrogiem pod zaborami, w powstaniu kościuszkowskim, listopadowym, krakowskim, styczniowym, na frontach I, a później II wojny światowej, w powstaniu warszawskim.

Czując odpowiedzialność, także za przyszłe, młode pokolenie, podejmujemy działania, by pamięć i wdzięczność, za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy nie umarła w naszej świadomości.

12 listopada 2017 r., w podziękowaniu za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków, w Domu Ludowym w Łukowem odbyła się Wieczornica Patriotyczna „Drogi Polski do Wolności” przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łukowem.

Patriotyczne spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Bogdan Antolak – Radny Rady Miejskiej w Zagórzu, Pani Ewa Get – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu, Pani Ewelina Morawa – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz liczne grono mieszkańców Łukowego i okolicznych miejscowości.

Uczestnicy wieczornego spotkania mieli okazję obejrzeć polskie tańce narodowe: poloneza i krakowiaka przygotowane pod kierunkiem p. Bogumiły Gocek. Taniec bowiem od zarania dziejów zajmuje niezwykle ważne miejsce niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Taniec jest zwykle rezultatem i wyrazem radości. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. Forma poloneza i krakowiaka  kształtowała się przez wieki - podobnie jak nasza polskość. Tańce narodowe służyły pokrzepieniu serc, umocnieniu ducha narodowego lub podtrzymaniu polskiej tożsamości narodowej.

Zgromadzona publiczność usłyszała również wiele utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów, przygotowanych przez p. Marię Ogarek, p. Bogusławę Groń i p. Jakuba Drwięgę. Wykonawcy wspominali trudne momenty w dziejach naszej Ojczyzny, sławili bohaterów, wspominali chwałę, oddawali hołd walczącym i poległym na polu bitwy, żołnierzom, cywilom, kobietom i dzieciom poprzez wiersze i pieśni patriotyczne. Polska poezja i pieśń patriotyczna zawsze łączyła naszych rodaków w trudnych momentach, dodawała sił, odwagi, otuchy i nadziei.

Fakt, że są one częścią naszej historii, sprawia, że co roku próbujemy ocalić je od zapomnienia.

Całość przedstawienia dopełniały: oryginalna dekoracja i prezentacja multimedialna przygotowane przez p. Edmunda Pałasza.

Spotkanie przebiegło w podniosłej atmosferze, skłaniającej do refleksji nad losami kraju. Piękny i wzruszający występ wprowadził wszystkich w niezwykły nastrój i dostarczył zebranym wielu wzruszeń i emocji.

Galeria zdjęć:

http://splukowe.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=184&action=show