„Józef Piłsudski… dotknij historii”

Sejm RP ustanowił rok 2017, rokiem sześciu Patronów. W uznaniu wielkich zasług dla Polski, w tym zacnym gronie znalazł się także marszałek Józef Piłsudski. Informacja ta stała się  inspiracją dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Zagórzu do zaplanowania szeregu całorocznych działań w ramach projektu „Józef Piłsudski… dotknij historii”. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Pan Ernesta Nowaka Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz był realizowany we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Zagórzu.

Pomysłodawczynie oraz koordynatorki przedsięwzięcia panie M.Hydzik i K.Żytka zaplanowały konkursy, wiele ciekawych akcji oraz spotkań. Realizację projektu zainaugurowała akcja „Imieniny Marszałka”, w ramach której uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagórzu zaprojektowali i wykonali okolicznościowe e-kartki, które pocztą elektroniczną przesłano do szkół w województwie podkarpackim, noszących imię Józefa Piłsudskiego.

W Bibliotece Miejskiej odbyły się spotkania-prelekcje przybliżające młodemu pokoleniu postać tego wybitnego przywódcy.

W gazetce szkolnej ukazały się artykuły zawierające ciekawostki o marszałku.

Uczniowie odbyli również ciekawe spotkanie z pracownikami Straży Granicznej, uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Sanoka oraz mogli sprawdzić swoje umiejętności taktyczne w I Rodzinnym Turnieju Szachowym im. Józefa Piłsudskiego o puchar Dyrektora Szkoły.

Przed uczniami jeszcze ostatnie spotkanie-prelekcja pt. „Józef Piłsudski w poezji”.

Ważnym etapem „Roku z Józefem Piłsudskim” był niewątpliwie Gminny Konkurs Wokalno– Plastyczny,  adresowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Popisy wokalne oraz prace plastyczne oceniały niezależne komisje konkursowe, które jednomyślnie podkreśliły wysoki poziom umiejętności i zdolności uczestników oraz wyraziły dla wszystkich  gorące słowa uznania.

W czwartek, 30 listopada 2017r. w MGOKiS w Zagórzu odbyła się uroczysta gala, podczas której w obecności zaproszonych gości: p. Ernesta Nowaka - Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz,  p. Jana Różyckiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu,  p. Ewy Get – Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół, p. Tomasza Pyrć - Radnego Rady Miejskiej w Zagórzu,  p. Edwarda Mąki – Dyrektora MGOKiS w Zagórzu, p. Anicety Brągiel – Dyrektora M-G Biblioteki w Zagórzu, p. płk. Pawła Lubieńskiego, p. Teresy Kułakowskiej – długoletniego  Dyrektora oraz p. Ewy Rodkiewicz – długoletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zagórzu, podsumowano całoroczne obchody Roku Piłsudskiego oraz uroczyście ogłoszono i nagrodzono zwycięzców konkursów.

Wzruszającym i refleksyjnym punktem uroczystości był montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zagórzu, pod kierunkiem p. Sylwii Mackiewicz i p. Elżbiety Rudy, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Na zakończenie, wszystkich przybyłych na galę zaproszono na wystawę prac pokonkursowych.

Podsumowując, warto wspomnieć iż była to już 4 edycja obchodów „Patrona Roku”, zrealizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej w Zagórzu.

Jednak powodzenie projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie osoby, które zechciały się włączyć w jego realizację i które kolejny raz bez wahania przyjęły zaproszenie do współpracy. Serdeczne podziękowania należą się głównym patronom i fundatorom nagród:  p. Ernestowi Nowakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz oraz p. Anicecie Brągiel - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu. Dziękujemy p.Ewie Rodkiewicz, p. Joannie Kułakowskiej-Lis, p. Pawłowi Lubieńskiemu, p. B.Długoszowi za poświęcony dzieciom czas, a także za zaangażowanie i ciekawe przekazanie swojej wiedzy  oraz wszystkim, którzy  w jakikolwiek sposób  wspierali realizację projektu.