„Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"

                                                                                                          

„Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"

W piątek 13.08.2021 r. w Zagórzu miało miejsce podsumowaniu zagórskiej części transgranicznego projektu: "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie", realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach programu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020 wspólnie z Powiatem Bieszczadzki (Partner Wiodący) oraz Miastem Medzilaborce i Miastem Giraltovce. Dzięki unijnemu wsparciu Zagórz wzbogacił się o mini - skansen kolejowy dedykowany Pamięci Obrońców Zagórskiego Węzła Kolejowego w Zagórzu z 1918 r. Uroczystości odbywające się pod honorowym patronatem Szefa Ministerstwa Obrony Narodowej uświetniła kompania honorowa 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu i Zagórska Kolejowa Orkiestra Dęta. Wartę honorową przy obelisku upamiętniającym Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. wystawili Funkcjonariusze Posterunku Straż Ochrony Kolei w Zagórzu. Obecny był także poczet sztandarowy NSZZ "Solidarność" Pracowników PKP PLK ISE Zagórz. Zagórskie uroczystości zaszczycili swą obecnością m.in.: Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, Łukasz Kudlicki - Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, Samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, delegacje Przedstawicieli Wojsko Polskie i innych służb mundurowych, kierownicy jednostek gminnych oraz mieszkańcy i turyści. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali: Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza (srebrny), Zbigniew Bryndza - Naczelnik Sekcji Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Zagórzu (brązowy) oraz Jerzy Zuba - pracownik UMiG Zagórz (brązowy). Uroczyste oddanie do użytku Skweru i obelisku dedykowanych Obrońcom Węzła Zagórskiego z 1918 r zwieńczyła impreza kulturalna na terenie OSiR "Zakucie" w trakcie, której licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się przy muzyce Zespołu "Baciary".