Konkurs pn. "Zabytki pogranicza polsko-słowackiego" - rozstrzygnięty!

Polsko-słowacka kapituła konkursowa w składzie: Pan Jan Mogilany, Pani Mgr. Alexandra Siváková, Pani Ewa Baranowska oraz Pani Aniceta Brągiel w dniu 15 października 2021 r. dokonała indywidualnych ocen 21 prac  złożonych w ramach konkursu pn. „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego” będącego częścią realizacji mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Ocena prac przełożyła się na następujące wyniki:

Miejsce I – Ścieranka Mateusz ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Miejsce II  - Karpa Aleksandra z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem

Miejsce III-  praca zbiorowa Głodek Zuzanna i Maja ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagórzu

Wyróżnienie –  Neila Michał z Základná umelecká škola Alexandra Ljubimova na Słowacji

Wyróżnienie  – Kaleniecka Katarzyna ze Szkoły Podstawowej w Czaszynie

Wyróżnienie  - Darocha Nicola ze Szkoły Podstawowej w Łukowem

Pragniemy poinformować, że wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji promującej projekt, która odbędzie się w grudniu 2021 br.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz miasta Medzilaborce na Słowacji;

Celem konkursu było:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia;
  • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego za pomocą abstrakcyjnej formy;
  • zwrócenie uwagi na dawne i zapomniane otoczenie;
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw;
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020