Szkolne wieści

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada odbyły się kolejne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przed trzema laty przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. W tym roku stolicą praw dziecka została Piła, miasto w województwie wielkopolskim. W Szkole Podstawowej w Czaszynie Samorząd Uczniowski przygotował na ten temat krótki apel. Poinformowano zebranych, czym jest Konwencja o prawach dziecka, która obowiązuje niemal we wszystkich państwach świata. Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa te były przestrzegane. Przypomniano podstawowe prawa; m.in.  prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, do wychowania w rodzinie, do swobodnego wyrażania własnych poglądów, do nauki, do wypoczynku i czasu wolnego, do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej. W trakcie spotkania zaśpiewano piosenkę na ten temat z repertuaru  zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Pani dyrektor przypomniała o Statucie szkoły, w którym też są  określone prawa i obowiązki ucznia. Ważne materiały zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej.

Rycerze w Szkole Podstawowej w Czaszynie

16.11.20017r. w Szkole Podstawowej w Czaszynie odbyło się przedstawienie dotyczące życia rycerzy, zasad walki. Dzieci zobaczyły rodzaje broni, między innymi: miecze, halabardy, topory. Tańsze bronie chłopów i ciche łuki. Przedstawiono realistyczną inscenizację zakucia chłopa w dyby. Obejrzano również prezentację strojów, czyli: misiurki, kolczugi, rękawice, zbroję płytową i hełmy. Następnie uczniowie mieli okazję przymierzyć elementy stroju rycerza. Na koniec wszyscy skupili się na pojedynku pomiędzy rycerzem polskim a krzyżackim. Przesłaniem pokazu było stwierdzenie, że: „Dla rycerza nieważna jest walka, tylko zachowanie honoru i przestrzeganie Kodeksu rycerskiego.” Była to świetna i bardzo pouczająca lekcja historii.

I Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna w moim sercu” skierowany do uczniów klas 0- III

15 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zahutyniu odbył się  I Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna w moim sercu” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

Celem konkursu było: upamiętnienie 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie uczuć patriotycznych, rozwijanie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie zainteresowania poezją, upowszechnianie kultury żywego słowa.

Do konkursu przystąpiło 22  uczniów z terenu Gminy Zagórz, w tym 8 w kategorii młodszej grupy wiekowej z klas 0 - I oraz 14 w kategorii starszej grupy wiekowej z klas II - III. Recytacje uczniowskie oceniała Komisja konkursowa w składzie:  Krystyna Chowaniec - Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, Teresa Kułakowska – emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu oraz Aniceta Brągiel - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu, kierując się takimi kryteriami jak: dobór i rozumienie tekstu, dykcja, interpretacja oraz opanowanie tekstu.

Po prezentacji utworów, uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, natomiast komisja pracowała nad wyłonieniem zwycięzców. Przed ogłoszeniem wyników, na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Zahutyniu – członkowie zespołu teatralnego „Psotka”- z montażem słowno-muzycznym, w którym przypomnieli tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walkę o odzyskanie tożsamości narodowej.

Następnie nagrody wyróżnionym uczniom wręczył Pan  Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

W kategorii młodszej grupy wiekowej (klasy 0- I) uznanie Komisji zdobyli:

I miejsce – Martyna Maksym – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

II miejsce – Izabela Siedlecka  – Szkoła Podstawowa w Łukowem

III miejsce – Anna Stach  – Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

W kategorii starszej grupy wiekowej (klasy II-III) zwyciężyli:

I miejsce – Milena Żobrowska – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

II miejsce – Mateusz Szczepek – Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

III miejsce – Sara Niemczyk – Szkoła Podstawowa w Porażu

Składamy serdeczne podziękowania Panu Ernestowi Nowakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Dzień Postaci z Bajek

W środę  8 listopada, w naszym przedszkolu odbył się  Dzień Postaci z Bajek.

 Baśnie i bajki cieszą się wielkim powodzeniem zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, nie zastąpionym sposobem wzbogacenia wyobraźni a także pobudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt.

 Celem tych zajęć było popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy, takich gdzie dobro wygrywa a zło zostaje ukarane oraz uświadomienie jak ważne są bajki ,że warto do nich powracać.

W tym wyjątkowym dniu panie  przebrały dzieci  w przepiękne bajkowe stroje. Były Księżniczki , Królowie ,Czerwony Kapturek, Pszczółka, Krasnoludki i inni bohaterowie baśni i bajek. Dzieci wysłuchały fragmentów najbardziej znanych bajek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły bajek, z których pochodzą.
Segregowały rekwizyty z bajek, układały puzzle, bawiły się w teatr naśladując sposób poruszania i zachowania się wybranych bohaterów, jak też były twórcami własnych scenek teatralnych. Utożsamiając się z bohaterami bajek dzieci jakby uczestniczyły w ich przygodach, smutkach i radościach. Na zakończenie  starsi wychowankowie rysowali swoją ulubioną postać z bajki, zaś dzieci młodsze kolorowały.

To spotkanie z bajką sprawiło dzieciom bardzo wiele radości. Przedszkolaki były aktywne, otwarte i wesołe, a przecież takie są podstawowe założenia pracy z dziećmi w przedszkolu.

14 listopada Dzień Czystego Powietrza – niska emisja

Czyste powietrze to szansa na zdrowie i życie. Często musimy oddychać powietrzem zanieczyszczonym powietrzem pyłami i szkodliwymi gazami, które u ludzi wywołują alergię, choroby układu oddechowego i krwionośnego, nowotwory. Sprawcami niskiej emisji są dymy z domowych pieców, gdy spala się węgiel niskiej jakości i odpady np. plastikowe butelki, stare ubrania. Tego nie wolno robić. Odpady należy segregować. Przyczyną niskiej emisji są również spaliny samochodowe. Warto auta zamienić na rowery lub poruszać się pieszo. Mamy wtedy podwójną korzyść: zyskujemy na zdrowiu przez aktywność fizyczną oraz ograniczamy szkodliwe gazy w powietrzu.

Zagadnienie niskiej emisji poznali uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaszynie w ramach lekcji i happeningu. Uczniowie klasy piątej w ciekawy i obrazowy sposób przedstawili przyczyny, skutki i sposoby zmniejszenia niskiej emisji w naszej okolicy.

Podjęte działania przyczynią się do podniesienia świadomości naszych uczniów na temat znaczenia czystego powietrza dla przyrody.

Radosne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zahutyniu

W tym roku, 11 listopada, obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, najważniejsze polskie święto narodowe. Jest to dzień szczególny, przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. Z tej okazji 9 listopada  w Kościele Parafialnym w Zahutyniu odbyła się Msza Święta odprawiona  w intencji Ojczyzny. Przybyli na nią zaproszeni goście: Pani Kinga Wilk – asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Piotra Uruskiego, Pan Łukasz Woźniczak – sekretarz Miasta i Gminy Zagórz,  Pan Edward Wojnar -  Radny Rady Miejskiej w Zagórzu, Pan Kamil Batruch – sołtys Zahutynia. Mszy Świętej przewodniczył o. Adam Jaworski OMI, który wygłosił wzruszające kazanie o miłości Ojczyzny. Następnie uczniowie zaprezentowali  montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walkę o odzyskanie tożsamości narodowej. Mogliśmy też wysłuchać pieśni patriotycznych w pięknym wykonaniu uczniów. W śpiewie pieśni wtórowali nam licznie zgromadzeni mieszkańcy Zahutynia.  Następnie zaprezentowały się przedszkolaki recytując wiersze: „Barwy Ojczyste”, „Znak” oraz „Katechizm polskiego dziecka” autorstwa Władysława Bełzy. Uroczystość zakończyła się życzeniami dla Polski z okazji jej święta. Warto podkreślić, że właśnie przy takich okazjach dzieci uczą się szacunku dla symboli narodowych oraz poczucia dumy z przynależności narodowej.

Drogi Polski do Wolności – Wieczór Patriotyczny w Szkole Podstawowej w Łukowem

11 listopada to w naszej Ojczyźnie dzień przeżywany w duchu patriotyzmu i historycznej pamięci o najważniejszych wydarzeniach w dziejach Polski. O wydarzeniach, które przyniosły Polakom wymarzoną WOLNOŚĆ.

Droga do wolności była długa i trudna. Nasi rodacy walczyli z wrogiem pod zaborami, w powstaniu kościuszkowskim, listopadowym, krakowskim, styczniowym, na frontach I, a później II wojny światowej, w powstaniu warszawskim.

Czując odpowiedzialność, także za przyszłe, młode pokolenie, podejmujemy działania, by pamięć i wdzięczność, za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy nie umarła w naszej świadomości.

12 listopada 2017 r., w podziękowaniu za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków, w Domu Ludowym w Łukowem odbyła się Wieczornica Patriotyczna „Drogi Polski do Wolności” przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łukowem.

Patriotyczne spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Bogdan Antolak – Radny Rady Miejskiej w Zagórzu, Pani Ewa Get – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu, Pani Ewelina Morawa – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz liczne grono mieszkańców Łukowego i okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej: Drogi Polski do Wolności – Wieczór Patriotyczny w Szkole Podstawowej w Łukowem