Aktualności

„Postaw na własny biznes - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Postaw na własny biznes-wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia”.

Webinarium odbędzie się 10 marca 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 09 marca 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (10 marca 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własna działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa. Szczególnie zapraszamy osoby  zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatu: jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego.

Program webinarium:

 1. Zasady podziału środków:
 • 2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;
 • 3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 1. Grupa docelowa z wkluczeniami;
 2. Definicje pojęć;
 3. Zasady dofinansowania (kwoty);    
 4. Zabezpieczenie;
 5. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
 6. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
 7. Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;
 8. Operatorzy wsparcia (aktualne nabory wniosków);
 9. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

 1. Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie. NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

INFORMACJA

Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:
Obsługa mieszkańców: (13) 46-22-062
Sekretariat: (13) 46-22-062 wew. 30
Ewidencja ludności (dowody osobiste): (13) 46-22-062 wew. 34
USC: (13) 46-22-062 wew. 62
Księgowość: (13) 46-22-062 wew. 42

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres urzad@zagorz.pl, w innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl  adres skrytki /UMIGZAGORZ/skrytka

- poprzez platformę e-Obywatel na stronie https://obywatel.gov.pl/

PRACA- STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 W  związku z zamiarem przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. infrastruktury drogowej, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu przekazuje informacje istotne dla potencjalnych kandydatów.

Do zadań na ww. stanowisku należy m.in. nadzór nad realizacją inwestycji gminnych o charakterze drogowym, prowadzenie książek obiektów drogowych itp.

Oferta adresowana jest zarówno do osób z wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem w branży, jak i do tych chcących podnosić swoje kwalifikacje podczas pracy w urzędzie. W razie pytań zainteresowanym osobom polecamy kontakt telefoniczny (tel. 13 462 20 62 w. 65)  lub mailowy gk1@zagorz.pl

Informacje o terminie i szczegółowych warunkach naboru będą dostępne na: http://www.umig-zagorz.ires.pl/ ,http://www.zagorz.pl/ oraz na https://www.facebook.com/miastoigminazagorz

Inkubator przedsiębiorczości

Gmina Zagórz zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z inkubatora przedsiębiorczości. Z inkubatora będą mogły skorzystać osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż 3 lata. Oferujemy preferencyjne warunki wynajmu powierzchni.

Zapotrzebowanie powinno zawierać następujące informacje:

- dane przedsiębiorcy lub osoby zamierzającej podjąć działalność gospodarczą: nazwa, adres, itp.,

- dane kontaktowe: telefon, e-mail,

- zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową (przemysłową lub usługową),

- rodzaj planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapotrzebowanie należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2,

- pocztą elektroniczną na adres: gk1@zagorz.pl

Niniejsze zaproszenie kierujemy w celu rozpoznania potrzeb w zakresie uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości.