Aktualności

Spotkanie z Lidią Miś

24.03.2001 r. najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej z klas 1, 2 i 3, mieli okazję poznać panią Lidię Miś, autorkę książek dla dzieci, która urodziła się w niedalekich Ropczycach a mieszka obecnie w podrzeszowskiej wsi Świlcza. Pani Lidia oprócz tego, że pisze, jest również założycielką i dyrektorem naczelnym, rzeszowskiego wydawnictwa Dreams, które zajmuje się publikacją książek - w tym autorów debiutujących.
W pięknym sadzie, koło domu, wymyśla niezwykłe postaci i fantastyczne stwory do swoich baśni. Pierwszą książką, którą napisała, i o której opowiadała dzieciom na spotkaniu,

Czytaj więcej: Spotkanie z Lidią Miś

INFORMACJA

W dniu 10 kwietnia 2011 r. mija pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej.
W celu uczczenia pamięci Ś.P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ofiar tragedii lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2011 r. o godzinie 8.41 zostaną włączone na trzy minuty syreny alarmowe przy jednostkach OSP na terenie Gminy Zagórz. Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:

1)stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;
c) reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;

Czytaj więcej: Ogłoszenie

INFORMACJA
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.03.2011r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy : AB.6740.9.3.2011) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz , z dnia 25.02.2011r.

zostało wszczęte

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

Więcej artykułów…

  1. Miting Spikerski