Aktualności

Jubileusz 100 lat urodzin Pana Michała Kuzio

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Pan Michał Kuzio z Czaszyna 24 września 2021 roku obchodził swoje 100 urodziny.

Jubilata odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan Ernest Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Pani Ewa Rodkiewicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zagórzu Pani Agnieszka Bar. Pan Michał, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą, a humor dopisuje mu każdego dnia. W czasie II wojny światowej był Kurierem Beskidzkim. Jego nazwisko figuruje na obelisku - Pomniku Kurierów Beskidzkich w Czaszynie – Brzozowcu – upamiętniającym działalność kurierską w Bieszczadach przez Armię Krajową w czasie II wojny światowej. Trasa prowadziła z Polski na Węgry. Panu Michałowi składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.

Złote Gody w Gminie Zagórz

15 września  br. gmina Zagórz przygotowała uroczystość z okazji Złotych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy, które w latach 1970 - 1971 stanęły na ślubnym kobiercu. Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Łuca, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz. Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.

Czytaj więcej: Złote Gody w Gminie Zagórz

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe wodociągu w miejscowościach Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Wodociąg będzie zasilany z ujęcia wody w Zagórzu – Zasławiu.

Lokalizacja wodociągów rozdzielczych oraz możliwość podłączenia budynków mieszkalnych i usługowych będzie wynikała z zainteresowania mieszkańców. Dlatego osoby zainteresowane przyłączeniem swoich budynków do wodociągu prosimy o zgłaszanie się do 15 października 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu celem złożenia oświadczenia w powyższej sprawie. Pozwoli to na dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań i potrzeb mieszkańców. Prace projektowe obejmą jedynie te części miejscowości, w których mieszkańcy będą zainteresowani korzystaniem z wodociągu.

Oświadczenia powinny składać te osoby, które po wybudowaniu sieci wodociągowej  zobowiążą się do wykonania przyłącza do swojego budynku, a następnie podpiszą umowę na dostawę wody. Odbiorcy wody nie będą ponosili kosztów budowy sieci wodociągowej, a jedynie przyłączy do budynków.Podejmując decyzję o przyłączeniu do sieci wodociągowej prosimy o wzięcie pod uwagę, że zasoby wodne w naszym kraju należą do najniższych w Europie. Jest to odczuwalne w studniach, szczególnie w okresach długotrwałych suszy. Również jakość wody z indywidualnych ujęć nie jest najlepsza, co przekłada się to na stan zdrowia mieszkańców.

„Bony na cyfryzację dla MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na cyfryzację dla MŚP”.

Webinarium odbędzie się 30 września 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (30 września 2021 r.). 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących wdrożyć nowe technologie cyfrowe w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnić odporność na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Program webinarium:

1.   Powitanie, program webinarium

2.   Cel działania

3.   Kto może otrzymać wsparcie?

4.   Przeznaczenie  i wysokość wsparcia

5.   Termin naboru

6.   Kryteria oceny projektów

7.   Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.       

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Punkt Spisowy w Zagórzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gminne Biuro Spisowe w Zagórzu uruchomi punkt spisowy dla mieszkańców Zagórza. Zapraszamy wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku w dniu 20 września (poniedziałek) w godz. od 9.00 - 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37 –  świetlica w Klubie Aktywnego Seniora. 

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i trwa do 30 września br. Pamiętajmy, że aby przystąpić do ankiety należy przygotować PESEL wszystkich domowników. Prosimy też o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki).

Serdecznie zapraszamy.

O Ziemio Polska - Soul Sanok

Utwór powstał do słów Grażyny Brączyk. Dziękujemy Ziemi Polskiej, która wydała wielu znamienitych Rodaków. Dziękujemy za wolność i za tych, którzy tą wolność tworzyli. Za okazaną pomoc w realizacji teledysku dziękujemy: Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli Józefowi Niżnikowi; Księdzu Dyrektorowi Caritas Myczkowce Bogdanowi Janikowi; Panu Ernestowi Nowakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz, Panu Adamowi Piątkowskiemu Wójtowi Gminy Solina oraz dr Jarosławowi Serafinowi Dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku.

Realizator projektu Stowarzyszenie Ziemia-Sanocka.pl

Sfinansowano ze środków Fundacji BGK

Zdjęcia do teledysku wykonane zostały między innymi na Ruinach Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Cały utwór można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=dDYaASVepX4